Etterpåklok på forhånd

Når du har oppnådd noe, er det lett å se de stegene du tok som førte dit du er kommet, med klarhet og forståelse. Men underveis er det ikke like lett å se hvor det bærer. For der du havner er ikke alltid der du tror du er på vei.

Men hvis du nå ser bort fra hvor du tror du skal – peker det seg ut en retning eller ser du noe mønster utfra det du har gjort og lært eller hvor du har vært og hvem du har møtt? Noe du kanskje ikke engang har tenkt på, men som kommer til å være helt innlysende etterpå?

Hvis du ikke har det helt klart for deg hva som er målet ditt, så er det underbevisstheten som styrer deg. Det kan være positive overbevisninger eller begrensende tanker. Hvilke av disse som hjelper deg eller hemmer deg, viser seg gjennom valgene du tar og utfordringene og menneskene du møter underveis.

Om du finner ut at noe holder deg tilbake eller fører deg i en retning du innerst inne ikke vil gå, så har du mulighet til å endre tankene og overbevisningene, slik at de hjelper deg i stedet. Ved å se mønsteret underveis, istedenfor når du først er fremme et sted du ikke vil være, kan du være etterpåklok på forhånd.