Rollebytte

Rollebytte_sqRollene i omsorgen snur mellom barn og foreldre i løpet av livet, i takt med behovet for pleie og assistanse. Først tar foreldrene seg av barna, senere må barna ta seg av foreldrene.

Kanskje rollene som formidler av kunnskap og innsikt også snur. På et punkt kan barna ha passert foreldrene i forståelse og visdom pga. større åpenhet og modenhet i sinnet.
De har først fått nedarvet og overlevert foreldrenes samlede forståelse og erfaringer, som de bygger videre på, utdyper eller forkaster. Deretter går de videre, får større perspektiver, ser andre sammenhenger, gjør egne undersøkelser, får kunnskap fra flere kilder og trekker nye og bedre konklusjoner.

Alder er ingen forutsetning for visdom. Barn kan ofte være de klokeste. Det kan være at barnet er født inn i familien nettopp for å være budbringer og veileder for sine foreldre. Hvis du opplever at du har skjønt noe som foreldrene dine – eller besteforeldrene – ikke har oppfattet ennå, sørg for at de også får vite det. Det kan være nettopp den lærdommen de er her for å tilegne seg, og det er først nå – fra deg – de kan få den.