Etterpåklok på forhånd

Når du har oppnådd noe, er det lett å se de stegene du tok som førte dit du er kommet, med klarhet og forståelse. Men underveis er det ikke like lett å se hvor det bærer. For der du havner er ikke alltid der du tror du er på vei.

Men hvis du nå ser bort fra hvor du tror du skal – peker det seg ut en retning eller ser du noe mønster utfra det du har gjort og lært eller hvor du har vært og hvem du har møtt? Noe du kanskje ikke engang har tenkt på, men som kommer til å være helt innlysende etterpå?

Hvis du ikke har det helt klart for deg hva som er målet ditt, så er det underbevisstheten som styrer deg. Det kan være positive overbevisninger eller begrensende tanker. Hvilke av disse som hjelper deg eller hemmer deg, viser seg gjennom valgene du tar og utfordringene og menneskene du møter underveis.

Om du finner ut at noe holder deg tilbake eller fører deg i en retning du innerst inne ikke vil gå, så har du mulighet til å endre tankene og overbevisningene, slik at de hjelper deg i stedet. Ved å se mønsteret underveis, istedenfor når du først er fremme et sted du ikke vil være, kan du være etterpåklok på forhånd.

Rollebytte

Rollebytte_sqRollene i omsorgen snur mellom barn og foreldre i løpet av livet, i takt med behovet for pleie og assistanse. Først tar foreldrene seg av barna, senere må barna ta seg av foreldrene.

Kanskje rollene som formidler av kunnskap og innsikt også snur. På et punkt kan barna ha passert foreldrene i forståelse og visdom pga. større åpenhet og modenhet i sinnet.
De har først fått nedarvet og overlevert foreldrenes samlede forståelse og erfaringer, som de bygger videre på, utdyper eller forkaster. Deretter går de videre, får større perspektiver, ser andre sammenhenger, gjør egne undersøkelser, får kunnskap fra flere kilder og trekker nye og bedre konklusjoner.

Alder er ingen forutsetning for visdom. Barn kan ofte være de klokeste. Det kan være at barnet er født inn i familien nettopp for å være budbringer og veileder for sine foreldre. Hvis du opplever at du har skjønt noe som foreldrene dine – eller besteforeldrene – ikke har oppfattet ennå, sørg for at de også får vite det. Det kan være nettopp den lærdommen de er her for å tilegne seg, og det er først nå – fra deg – de kan få den.