Din forventede levealder

LevealderStatistikk gir oss et tall for menneskets forventede levealder. På grunn av fremskritt innen medisin og helse, øker denne statistiske levealderen med ca tre måneder pr år, dvs at om tre år er forventet levealder blitt ett år lengre.

Men dette er et gjennomsnittstall, og folk lever både kortere og lengre. Så spørsmålet er: Er den statistiske forventningen også din egen forventning? Har du vurdert om levealderen er noe du kan påvirke selv? Selvfølgelig kan du det gjennom hvordan du tar vare på kropp og helse, men har det gitt deg en konkret forestilling om hvor lenge du regner med å leve? Er du fornøyd så lenge du følger gjennomsnittet, eller har du ønske om mer?

Jeg hadde lenge en plan om å bli hundre år. For jeg tror at straks du har tenkt tanken, er det større mulighet for at det blir virkelig. Og dermed har jeg samtidig redusert mine sjanser for å dø før denne tiden. Jeg har allerede sett for meg min egen 100-årsdag, og vet at den eksisterer. Ikke i detaljer, men at den kommer.

I det siste har jeg nå oppjustert min egen forventning, ikke minst siden statistikken hele tiden oppjusteres. Når jeg passerer hundre, er det faktisk blitt statistikkens forventede levealder. Ikke noe spesielt, altså. Så når mange blir 100 allerede i dag, ser jeg ingen grunn til at ikke jeg skulle bli godt over det. Min egen forventede levealder er nå 120.

Begrepet «forventet levealder» er bare en statistisk forventning om levealderen for gjennomsnittet av befolkningen. Men hva er DIN forventning, for deg selv? Tenk litt over det, så er det den du beveger deg mot. Og så kan vi snakkes i 2090.