Ingen der oppe

IngenDerOppeDu vet at det ikke sitter noen der oppe som forlanger eller forventer noe spesielt av noen?

Ingen som blir skuffet eller sinna fordi du gjør det ene, eller fornøyd og glad hvis du gjør det andre. Ingen som dømmer deg. Ingen som belønner deg.

Det eneste som finnes, er noen mekanismer og naturlover for hvordan verden fungerer. Som virker i din favør hvis du forstår dem. Slik det jo er med alt man kjenner til og forstår. Disse mekanismene og naturlovene presenterer seg i nye innpakninger og på nye måter hele tiden, så flere skal få kjennskap til dem. Du kan prøve å finne ut hva de er og hvordan de virker, eller ikke. Du er helt fri, og det er ditt valg og ditt liv.

Men det er uansett ingen der oppe som deler ut verken gullstjerner eller ørefiker. Ingen som mener noe om noe, heier eller buer, eller tar parti for eller imot. Og godt er det.