Tanker på menyen

Hjernen skaper ikke tankene eller idéene. Den blir presentert dem, som å bli vist en meny. Den avviser de uinteressante, og aksepterer de gode. Hvis hele menyen er kjedelig, blir den vist en ny meny. Og en ny.

Derfor trenger du ikke å prøve å presse idéene ut av deg selv og føle deg tom hvis det ikke kommer noe. Det er ikke der de er. Bare vær innstilt på å finne dem utenfor deg selv, og bli vist noen du tenner på. Idéene er der allerede, og du trenger bare akseptere dem og tillate at de blir virkeliggjort.

Det er heller ikke dine tanker. «Tankene dine» er egentlig «tankene DU GJØR TIL dine» ved at du aksepterer akkurat disse av den uavbrutte strømmen av tanker du blir presentert for.

Siden du har fri vilje, kan du påvirke denne strømmen selv. Ønsker du å tenke tanker om jul, så kommer de. Samme med tanker om barna, fremtiden, frokosten og katten.

Holder du tanken lenge nok, kommer det en ny tilknyttet tanke. Og en ny. Og en ny. Holder du den enda lenger gir du den moment, og da kan ting skje.